TardOral 2019/2020

TardOral, un conjunt d’activitats al voltant de la paraula i que té com a objectiu transmetre la tradició oral d’aquesta època de l’any amb la finalitat de difondre-la i preservar-la. Coincidint amb els mesos de tardor, aquest cicle TardOral permet posar el focus en activitats entorn a la paraula dita, en múltiples modalitats i aproximacions: espectacles, rotllades, activitats familiars i educatives, fan partícip la música, el recitat, la poesia, la cançó, la gastronomia i la reflexió en aquesta tasca de mantenir viva la paraula.

El cicle TardOral és una iniciativa del Museu de la Paraula. Casa Pare Ginard, coordinada per Joana M. Serra en el context del projecte Tradicionari de Mallorca. A més, compta amb la implicació de molts i diversos agents culturals de Mallorca, i inclou propostes i activitats arreu Sant Joan, Montuïri, Palma, Manacor, Inca, Vilafranca, Lloret, Petra, Campos, Artà, Cassà de la Selva (Girona).

La Fundació Mallorca Literària és una entitat de referència a Mallorca en relació a la gestió i dinamització del patrimoni literari. Va ser creada pel Consell de Mallorca l’any 1998 per encomanar-li la gestió de les Cases Museu Llorenç Villalonga (1999), Rafel Ginard (2007) i Blai Bonet (encara en projecte, però en funcionament el Centre de Poesia Contemporània Blai Bonet). En els objectius fundacionals de l’entitat es recull la seva dimensió d’entitat encarregada de la divulgació de la literatura catalana, cosa que desenvolupa a través de d’activitats i projectes culturals que ultrapassen la gestió de les cases.